Kalite Politikamız

Müşterilerimizi memnun etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri karşılamak için çabalar ve müşterilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak; Uygulamaya aldığımız tüm sistemleri düzenli olarak gözden geçirir , hedefleri belirler ve sürekli gelişimi destekleriz.

Sektörümüz gereği ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve piyasaya sunulması aşamalarında ilgili bakanlıkların yürülükte olan yasa ve mevzuatlarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

Taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin de sürekli gelişimini destekler, bu amaçla sürekli ve planlı denetim ve değerlendirmeler yaparız.

Kalite politikamızın ve uygulamada olan tüm yönetim sistemlerimizin çalışanlarımıza benimsetilmesi ve prensiplerinin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler yaparız.